Brak klasy z zapytaniami sql! Innowacyjna gospodarka - Dofinansowanie
 
„Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”


W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" przyznano Firmie Handlowo – Usługowej „Poręba” Elżbieta Anna Poręba dofinansowanie na realizację projektu:

„Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B”

Nazwa Beneficjenta: Firma Handlowo – Usługowa „Poręba” Elżbieta Anna Poręba

Okres realizacji: 2013-2014


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO